Chia sẻ thư viện đầy đủ trên proteus bởi LDNam

Chia sẻ thư viện đầy đủ trên proteus bởi LDNam

Tải file thư viện đầy đủ ở link bên dưới. Khi bạn nhấn vào nút tải file tự động được gửi vào Email của bạn.

LDNam chúc bạn thành công