-77%

Bộ phần mềm tài liệu dự án điện tử Như Ý dành cho dân điện tử và người học điện tử bởi LDNam

1300000VNĐ 5600000VNĐ

Chi tiết sản phẩm

Tất cả những file thiết kế và code này phục vụ cho việc phát triển sản phẩm và đề làm sản phẩm cho bạn. Bạn có thể chọn làm đồ án môn học 1, đồ án 2 và một số đề tài lạ giúp ích cho bạn trong việc chọn đề tài làm đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp. Bên cạnh đó, bạn có thể lấy dự án khác trong Như Ý để học mô phỏng thực hành làm mạch thực tế. Bạn vẫn có thể tự bổ sung các dự án khác của chính mình vào Như Ý để bạn dễ dàng sử dụng khi ra trường đi làm và áp dụng vào thực tế với những yêu cầu của công việc.
Các phần mềm đã tích hợp bên trong Như Ý cũng đảm bảo hoạt động ổn định và chính xác giúp tiện lợi khi sử dụng và phát triển dự án cho bạn. Trong Như Ý đã đóng gói:

 • 20 dự án arduino
 • 50 dự án PIC
 • 60 dự án 89s
 • 10 dự án AVR,
 • 50 dự án IC số
 • Tích hợp các phần mềm hỗ trợ cho các dự án điện tử trên sẵn có đầy đủ.
 • Và 5 dự án phần mềm ứng dụng trên window

Có thể để trong USB và mang theo cắm vào bất cứ máy nào vẫn có thể hoạt động được Như Ý.
Với khả năng tìm kiếm và quản lý các dự án được lập trình bạn có thể sử dụng và quản lý thêm nhiều đự án mới của mình. Như Ý sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian thay vì phải tìm kiếm trên mạng hay phải làm rất nhiều mạch thử nghiệm để rồi làm lại. Tất cả những mạch này đều đã được kiểm chứng và đảm bảo chạy OK.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Hướng dẫn sử dụng

Tất cả những file thiết kế và code này phục vụ cho việc phát triển sản phẩm và đề làm sản phẩm cho bạn. Bạn có thể chọn làm đồ án môn học 1, đồ án 2 và một số đề tài lạ giúp ích cho bạn trong việc chọn đề tài làm đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp. Bên cạnh đó, bạn có thể lấy dự án khác trong Như Ý để học mô phỏng thực hành làm mạch thực tế. Bạn vẫn có thể tự bổ sung các dự án khác của chính mình vào Như Ý để bạn dễ dàng sử dụng khi ra trường đi làm và áp dụng vào thực tế với những yêu cầu của công việc.
Các phần mềm đã tích hợp bên trong Như Ý cũng đảm bảo hoạt động ổn định và chính xác giúp tiện lợi khi sử dụng và phát triển dự án cho bạn. Trong Như Ý đã đóng gói:

 • 20 dự án arduino
 • 50 dự án PIC
 • 60 dự án 89s
 • 10 dự án AVR,
 • 50 dự án IC số
 • Tích hợp các phần mềm hỗ trợ cho các dự án điện tử trên sẵn có đầy đủ.
 • Và 5 dự án phần mềm ứng dụng trên window

Có thể để trong USB và mang theo cắm vào bất cứ máy nào vẫn có thể hoạt động được Như Ý.
Với khả năng tìm kiếm và quản lý các dự án được lập trình bạn có thể sử dụng và quản lý thêm nhiều đự án mới của mình. Như Ý sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian thay vì phải tìm kiếm trên mạng hay phải làm rất nhiều mạch thử nghiệm để rồi làm lại. Tất cả những mạch này đều đã được kiểm chứng và đảm bảo chạy OK.