Tải file mô phỏng, file hex và file PDF mạch in của lịch vạn niên LED 7 đoạn PIC LDNam

Tải file mô phỏng, file hex và file PDF mạch in của lịch vạn niên LED 7 đoạn PIC LDNam

Thứ hai - 31/08/2020 09:59

Tải file đầy đủ mạch lịch vạn niên LED 7 đoạn PIC LDNam. Khi bạn nhấn vào nút tải file tự động được gửi vào Email của bạn.

LDNam chúc bạn thành công!