Sản phẩm

Bộ file thiết kế đồng hồ số IC số 6 LED 7 đoạn anode chung thạch anh 4M LDNam

50000VNĐ

Chi tiết sản phẩm

Mạch đồng hồ số ic số được thiết kế trên proteus bởi LDNam. Bao gồm file thiết kế của mạch đồng hồ và mạch chia tần từ 4MHz xuống còn 1Hz. Mạch được thiết kế phục vụ cho nghiên cứu học tập và có thể nâng cấp phát triển thành sản phẩm mới ứng dụng vào thực tiễn. Gói file có đầy đủ các file thiết ké khác nhau.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY