Sản phẩm

Full file mạch quang báo 4 LED ma trận (matrix) chạy chữ 89S52 LDNam

50000VNĐ

Chi tiết sản phẩm

- Thiết kế trên proteus: Gồm có file mạch CPU, file mạch hiển thị, file mô phỏng. 

- Code ASM, nạp cho 89S52. Tải chương trình Burn-e: https://so.ldnam.net/sl/ww 

- Viết trên phần mềm  lập trình Keil uVision 4: https://so.ldnam.net/sl/w6

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Hướng dẫn sử dụng