Sản phẩm

-50%

Full file code mạch đếm sản phẩm 2 số vào ra 1 cổng PIC16F877A LDNam

100000VNĐ 200000VNĐ

Chi tiết sản phẩm

Mạch đếm sản phẩm 2 số vào ra 1 cổng dùng PIC16F877A LED 7 đoạn LDNam. Mạch này được thiết kế trên proteus. Bao gồm file thiết kế mạch in file code đầy đủ. Ứng dụng trong nghiên cứu học tập. Mạch dễ thực hiện có thể phát triển nâng cấp trong thực tiễn. 

Sử dụng vi điều khiển PIC16F877A, có relay, có 2 cặp thu phát hồng ngoại. Khi có người đi vào 2 cặp thu phát hồng ngoại nó sẽ đếm lên, khi đi ngược ra thì nó sẽ đếm xuống.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY