Sản phẩm

Full file mạch đồng hồ LCD PIC 16F877A chuông báo lớp học 60 mốc LDNam

50000VNĐ

Chi tiết sản phẩm

- Thiết kế trên proteus: Gồm có sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in, mô phỏng. 

- Mạch sử dụng 1 vi xử lý PIC16F877A.

- Code C. Tải chương trình Burn-e: https://so.ldnam.net/sl/ww 

- Viết trên phần mềm  lập trình CCS PIC 5.051 LDNam: https://so.ldnam.net/sl/t8

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn làm mạch đồng hồ chuông báo điểm giờ PIC16F877A LDNam

https://youtu.be/m6OIC0zAjFE

Hướng dẫn tải file Proteus và khắc phục lỗi không mở được file trong thư mục có dấu LDNam

Chia sẻ thư viện proteus đầy đủ bởi LDNam: https://so.ldnam.net/sl/rg

Hướng dẫn ghi tên lên mạch in trên phần mềm Proteus LDNam

- Phần mềm proteus 8.10 LDNam: Tải phần mềm Proteus 8.10 SP0: https://so.ldnam.net/sl/r7