Sản phẩm

Full file mạch báo cháy báo khói 2 bơm nước tự động LDNam

50000VNĐ

Chi tiết sản phẩm

- Thiết kế trên proteus: Gồm có sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in, mô phỏng. 

- Mạch sử dụng 1 vi xử lý PIC16F877A, báo cháy báo khói 2 vị trí (phòng), 2 bơm, nguồn 12V.

- Code C. Tải chương trình Burn-e: https://so.ldnam.net/sl/ww 

- Viết trên phần mềm  lập trình CCS PIC 5.051 LDNam: https://so.ldnam.net/sl/t8

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn làm mạch báo cháy báo khói 2 vị trí

https://youtu.be/PgE6o1q89eE

Hướng dẫn tải file Proteus và khắc phục lỗi không mở được file trong thư mục có dấu LDNam

Chia sẻ thư viện proteus đầy đủ bởi LDNam: https://so.ldnam.net/sl/rg

Hướng dẫn ghi tên lên mạch in trên phần mềm Proteus LDNam

- Phần mềm proteus 8.10 LDNam: Tải phần mềm Proteus 8.10 SP0: https://so.ldnam.net/sl/r7