Sản phẩm

Full file mạch quang báo 4 LED ma trận (matrix) chạy chữ PIC16F877A LDNam

50000VNĐ

Chi tiết sản phẩm

- Thiết kế trên proteus: Gồm có file mạch CPU, file mạch hiển thị, file mô phỏng. 

- Code ASM, nạp cho PIC16F877A. Tải chương trình Burn-e: https://so.ldnam.net/sl/ww 

- Viết trên phần mềm lập trình CCS PIC: Tải về CCS PIC 5.051: https://so.ldnam.net/sl/w5

TẢI VỀ TẠI ĐÂY